מבחנים לקבלת חגורה 1,2,3
ילדים ונוערמבחנים לקבלת חגורה 4,5,6
ילדים ונוערמבחן לקבלת חגורה ראשונה

 (זמן מינימלי – 12 חודשים)
 
                        

                 

מבחן לקבלת חגורה שניה

 (זמן מינימלי – שנתיים)              

מבחן לקבלת חגורה שלישית

 (זמן מינימלי – 3 שנים)      
מבחן לקבלת חגורה רביעי

 (זמן מינימלי – 4 שנים)
                

מבחן לקבלת חגורה חמישית

 (זמן מינימלי – 5 שנים)


               מבחן לקבלת חגורה שישית

 (זמן מינימלי – 6 שנים)מבחן לקבלת חגורה שביעית

 (זמן מינימלי – 7 שנים)