אליפויות אירופה                                                                                                                       
                                                     פורטוגל 2007         צרפת 2008         ספרד 2009
                                                                                                                            
                                                  

                                                                
                                                     פורטוגל 2010         צרפת 2011        איטליה 2012 

                            
                               פורטוגל 2014         פורטוגל 2016        פולין 2018